Posborg Supervision

Velkommen

Posborg Supervision ved Rikke Posborg tilbyder fagpersonlig supervision og sparring. Jeg arbejder især inden for organisationer, der ansætter frivillige. Jeg superviserer både ledelsen, ansatte og  frivillige i professionelle, sociale og frivillige organisationer. Supervisionen kan foregå i  mindre grupper eller individuelt.

 Posborg Supervision

Posborg Supervision tilbyder fagpersonlig supervision og sparring til alle, som forventes at være relationseksperter og som gerne vil arbejde med at udvikle og træne sine relationskompetencer.

Socialrådgiver Rikke Posborg

Posborg Supervision v/ Rikke Posborg tilbyder supervision til ansatte og ledere i sociale organisationer; især hvor man benytter sig af frivillig arbejdskraft.

Jeg tilbyder: