Om supervision

Supervision er en undersøgende og åben samtale. Her får du tid til at se på, hvilke konkrete udfordringer, du har i dit faglige eller frivillige virke. I samtalen vil vi undersøge, hvordan, du har det med de konkrete udfordringer og hvilke løsninger du gerne vil have.

I dit arbejde, som ansat eller frivillig, bruger du dig selv som person:

 • du er i kontakt,
 • du kommunikerer,
 • du rådgiver,
 • du handler

– din person er en del af din faglighed eller frivillighed.

Hvad er supervision?

Supervision er en samtale, hvor du kan opnå et kærligt møde med dig selv i forhold til – og om – dit faglige eller frivillige virke. Det, vi undersøger, i supervision kan være:

 • Hvordan har du det med det, du laver?
 • Hvordan forholder du dig til de problemer, du møder?
 • Hvilke konkrete udfordringer synes du, der er?
 • Hvad har du brug for i denne sammenhæng?
 • Hvad kunne du tænke dig at gøre, for at skabe en ønsket forandring?

Træn din relationskompetence

I supervision kan du træne og udvikle din relationskompetence. Supervisionen kan tilføre noget afgørende til din løsning af de problemer og spørgsmål, som du møder og som du måske gennem længere tid har tumlet med og tænkt over. Du får nye erfaringer med, hvordan du kan forholde dig til den virkelighed, du står i. Du kan opnå en bedre forståelse af den forvirring og uklarhed, som kombinationen af at skulle bruge dig selv og din faglighed i det du laver.

Hvad får jeg ud af supervision?

Svaret på spørgsmålet: Hvad får jeg ud af supervision?  er først og fremmest, at du i supervision kan træne og udvikle din relationskompetence og din kommunikation. Det vil sige din evne til at være i kontakt med andre mennesker og samtidig være i kontakt med og mærke dig selv. Din kommunikation bæres hermed af den gode kontakt.

Supervisionen vil også kunne tilføre noget afgørende til din løsning af problemer og spørgsmål, som du har tumlet med og tænkt over gennem længere tid.

 • Du får nye erfaringer med, hvordan du kan forholde dig til den virkelighed, du står i.
 • Du kan opnå en bedre forståelse af den forvirring og uklarhed, som kan opstå, når du skal kombinere at bruge dig selv og din faglighed i det, du laver.

Formålet med supervision

Formålet med supervision er at styrke dig i din kontakt og i din kommunikation i det arbejde, du laver som frivillig eller ansat. Kontakt og kommunikation er kompetencer, der kan trænes og udvikles – ud fra det, vi alle sammen har med os.

Erfaringsbaseret metode

Posborg Supervision arbejder med erfaringsbaseret metode i supervisionen. Det betyder, at frem for at du få en opskrift på, hvad der dur, så afprøver vi det i selve supervisionen. Når vi taler om nærvær, træner vi at være nærværende. Hermed får du erfaring med metoden og de redskaber, vi bruger, og kan herved tage dem med dig ud i dit virke.

Det helt oplagte spørgsmål, når man overvejer at starte et forløb i supervision er naturligvis; Hvorfor supervision?

Som supervisor i Posborg Supervision interesserer jeg mig for udviklingen af de personlige kompetencer i vores faglighed, som er en del af vores indsats i frivilligt regi og i professionelt regi.

Så når du spøger: Hvorfor supervision, svarer jeg: Gennem fagpersonlig supervision kan du få indsigt i, hvad der faktisk foregår i dig selv, når du arbejder. Dermed indleder du en proces med at arbejde for højere kvalitet i den personlige dimension i dit arbejde og i fagligheden. Vejen til bedre kvalitet i det frivillige og professionelle arbejde går gennem at mærke det, der er, og at undersøge, hvad det betyder for de valg du træffer. Det kan du lære og træne i fagpersonlig supervision, som bygger på metoder fra Sensetik.

Som ansatmentor eller frivilligmedarbejder inden for socialt arbejde eller uddannelse, bidrager du personligt med din tilstedeværelse og med din faglighed. Den personlige kontakt er helt central i den frivillige indsats, som du yder, samtidig med at du varetager konkrete opgaver.

Det personlige og fagligheden

Jeg er engageret i, hvordan personlige reaktioner integreres som en dimension af fagligheden. På arbejdet afviser man ofte sine personlige reaktioner og følelser, som noget der ikke må være der, da det er ”privat” eller ”uprofessionelt”.

Den manøvre betyder meget ofte, at disse reaktioner samtidig holdes væk fra ens egen bevidsthed, så man efterhånden mister indsigten i, hvad der faktisk foregår i en selv. Og så kan der ske det, at følelserne på uklare måder i det skjulte styrer dagsordnen og vores valg og handlinger.

Jeg tilbyder: