Til ledere i sociale organisationer

Posborg Supervision tilbyder supervision og fagpersonlig sparring til ledere i sociale organisationer, både professionelle og frivillige – individuelt eller i mindre grupper.

Ledere i sociale organisationer skal ofte være kompetent indenfor flere fagligheder; en lederfaglighed og en sagsfaglighed – og desuden relationsekspert. Som leder skal man have blik for at styrke såvel fagligheden som sagligheden i samarbejdet på arbejdspladsen.

Hvorfor supervision?

I lederjobbet er dine personlige kompetencer særligt eksponerede og i spil i mange samarbejdssituationer. Som leder indenfor socialt arbejde er den personlige kontakt helt central i den indsats, som du yder, og du bidrager personligt; vi ophører ikke med at være personer, når vi går på arbejde.

Jeg interesserer mig for udviklingen af de personlige kompetencer i vores lederkompetencer, som de udspiller sig i samarbejdet. Jeg er engageret i, hvordan personlige reaktioner integreres som en dimension af lederkompetencen med henblik på at øge sagligheden på arbejdspladsen.

Personlige reaktioner

På arbejdet afviser man ofte sine personlige reaktioner og følelser, som noget der ikke må være der, da det er ”privat” eller ”uprofessionelt”. Den manøvre betyder meget ofte, at disse reaktioner samtidig holdes væk fra ens egen bevidsthed, så man efterhånden mister indsigten i, hvad der faktisk foregår i en selv. Og så sker der det, at følelserne på uklare måder i det skjulte styrer dagsordnen og vores valg og handlinger i forhold til medarbejdere og kolleger.

Gruppe og individuelt

Gennem supervision kan du/I få indsigt i, hvad der faktisk foregår her og dermed indlede en proces med højere kvalitet i den personlige dimension i dit arbejde og i lederfagligheden. Vejen til bedre kvalitet i dit ledelsesarbejde går gennem at mærke det, der er, og at undersøge hvad dette betyder i de valg du træffer. Det kan du lære og træne i fagpersonlig supervision.

Supervisionen kan foregå i gruppe (maks. 6 deltagere) eller individuelt.

Jeg tilbyder: