Om supervision

Supervision er en undersøgende og åben samtale. Her får du tid til at se på, hvilke konkrete udfordringer, du har i dit faglige eller frivillige virke. I samtalen vil vi undersøge, hvordan, du har det med de konkrete udfordringer og hvilke løsninger du gerne vil have.

I dit arbejde, som ansat eller frivillig, bruger du dig selv som person:

 • du er i kontakt,
 • du kommunikerer,
 • du rådgiver,
 • du handler

– din person er en del af din faglighed eller frivillighed.

Hvad er supervision?

Supervision er en samtale, hvor du kan opnå et kærligt møde med dig selv i forhold til – og om – dit faglige eller frivillige virke. Det, vi undersøger, i supervision kan være:

 • Hvordan har du det med det, du laver?
 • Hvordan forholder du dig til de problemer, du møder?
 • Hvilke konkrete udfordringer synes du, der er?
 • Hvad har du brug for i denne sammenhæng?
 • Hvad kunne du tænke dig at gøre, for at skabe en ønsket forandring?

Træn din relationskompetence

I supervision kan du træne og udvikle din relationskompetence. Supervisionen kan tilføre noget afgørende til din løsning af de problemer og spørgsmål, som du møder og som du måske gennem længere tid har tumlet med og tænkt over. Du får nye erfaringer med, hvordan du kan forholde dig til den virkelighed, du står i. Du kan opnå en bedre forståelse af den forvirring og uklarhed, som kombinationen af at skulle bruge dig selv og din faglighed i det du laver.

Hvad får jeg ud af supervision?

Svaret på spørgsmålet: Hvad får jeg ud af supervision?  er først og fremmest, at du i supervision kan træne og udvikle din relationskompetence og din kommunikation. Det vil sige din evne til at være i kontakt med andre mennesker og samtidig være i kontakt med og mærke dig selv. Din kommunikation bæres hermed af den gode kontakt.

Supervisionen vil også kunne tilføre noget afgørende til din løsning af problemer og spørgsmål, som du har tumlet med og tænkt over gennem længere tid.

 • Du får nye erfaringer med, hvordan du kan forholde dig til den virkelighed, du står i.
 • Du kan opnå en bedre forståelse af den forvirring og uklarhed, som kan opstå, når du skal kombinere at bruge dig selv og din faglighed i det, du laver.

Formålet med supervision

Formålet med supervision er at styrke dig i din kontakt og i din kommunikation i det arbejde, du laver som frivillig eller ansat. Kontakt og kommunikation er kompetencer, der kan trænes og udvikles – ud fra det, vi alle sammen har med os.

Erfaringsbaseret metode

Posborg Supervision arbejder med erfaringsbaseret metode i supervisionen. Det betyder, at frem for at du få en opskrift på, hvad der dur, så afprøver vi det i selve supervisionen. Når vi taler om nærvær, træner vi at være nærværende. Hermed får du erfaring med metoden og de redskaber, vi bruger, og kan herved tage dem med dig ud i dit virke.

Det helt oplagte spørgsmål, når man overvejer at starte et forløb i supervision er naturligvis; Hvorfor supervision?

Som supervisor i Posborg Supervision interesserer jeg mig for udviklingen af de personlige kompetencer i vores faglighed, som er en del af vores indsats i frivilligt regi og i professionelt regi.

Så når du spøger: Hvorfor supervision, svarer jeg: Gennem fagpersonlig supervision kan du få indsigt i, hvad der faktisk foregår i dig selv, når du arbejder. Dermed indleder du en proces med at arbejde for højere kvalitet i den personlige dimension i dit arbejde og i fagligheden. Vejen til bedre kvalitet i det frivillige og professionelle arbejde går gennem at mærke det, der er, og at undersøge, hvad det betyder for de valg du træffer. Det kan du lære og træne i fagpersonlig supervision, som bygger på metoder fra Sensetik.

Som ansatmentor eller frivilligmedarbejder inden for socialt arbejde eller uddannelse, bidrager du personligt med din tilstedeværelse og med din faglighed. Den personlige kontakt er helt central i den frivillige indsats, som du yder, samtidig med at du varetager konkrete opgaver.

Det personlige og fagligheden

Jeg er engageret i, hvordan personlige reaktioner integreres som en dimension af fagligheden. På arbejdet afviser man ofte sine personlige reaktioner og følelser, som noget der ikke må være der, da det er ”privat” eller ”uprofessionelt”.

Den manøvre betyder meget ofte, at disse reaktioner samtidig holdes væk fra ens egen bevidsthed, så man efterhånden mister indsigten i, hvad der faktisk foregår i en selv. Og så kan der ske det, at følelserne på uklare måder i det skjulte styrer dagsordnen og vores valg og handlinger.

Jeg tilbyder:

Til ledere i sociale organisationer

Posborg Supervision tilbyder supervision og fagpersonlig sparring til ledere i sociale organisationer, både professionelle og frivillige – individuelt eller i mindre grupper.

Ledere i sociale organisationer skal ofte være kompetent indenfor flere fagligheder; en lederfaglighed og en sagsfaglighed – og desuden relationsekspert. Som leder skal man have blik for at styrke såvel fagligheden som sagligheden i samarbejdet på arbejdspladsen.

Hvorfor supervision?

I lederjobbet er dine personlige kompetencer særligt eksponerede og i spil i mange samarbejdssituationer. Som leder indenfor socialt arbejde er den personlige kontakt helt central i den indsats, som du yder, og du bidrager personligt; vi ophører ikke med at være personer, når vi går på arbejde.

Jeg interesserer mig for udviklingen af de personlige kompetencer i vores lederkompetencer, som de udspiller sig i samarbejdet. Jeg er engageret i, hvordan personlige reaktioner integreres som en dimension af lederkompetencen med henblik på at øge sagligheden på arbejdspladsen.

Personlige reaktioner

På arbejdet afviser man ofte sine personlige reaktioner og følelser, som noget der ikke må være der, da det er ”privat” eller ”uprofessionelt”. Den manøvre betyder meget ofte, at disse reaktioner samtidig holdes væk fra ens egen bevidsthed, så man efterhånden mister indsigten i, hvad der faktisk foregår i en selv. Og så sker der det, at følelserne på uklare måder i det skjulte styrer dagsordnen og vores valg og handlinger i forhold til medarbejdere og kolleger.

Gruppe og individuelt

Gennem supervision kan du/I få indsigt i, hvad der faktisk foregår her og dermed indlede en proces med højere kvalitet i den personlige dimension i dit arbejde og i lederfagligheden. Vejen til bedre kvalitet i dit ledelsesarbejde går gennem at mærke det, der er, og at undersøge hvad dette betyder i de valg du træffer. Det kan du lære og træne i fagpersonlig supervision.

Supervisionen kan foregå i gruppe (maks. 6 deltagere) eller individuelt.

Jeg tilbyder:

 

 

 

 

 

Rikke Posborg

Posborg Supervision ejes og drives af Rikke Posborg.

Jeg er uddannet socialrådgiver og supervisor. Klik her for at se mit CV.

Jeg har 20 års ledererfaring indenfor det sociale område. Blandt andet som leder af en stor frivillig rådgivning (Settlementets Rådgivning), med 45 frivillige socialrådgivere, jurister, bankrådgivere og psykoterapeuter i tilbud om Socialrådgivning, Retshjælp, Gældsrådgivning og Psykologisk rådgivning. Jeg har et dybt socialt engagement, som jeg har fulgt gennem hele mit arbejdsliv.

Herudover har jeg arbejdet med lokalsamfundsudvikling, projektudvikling og projektledelse, undervisning og supervision.

Jeg har mit arbejdsliv i København, især i bydelene Vesterbro og Sydhavnen, hvor jeg har arbejdet med lokalsamfundsudvikling, projektudvikling og socialrådgivning med udsatte borgere. Nu har jeg fokus på supervision af rådgivere i en række organisationer i København.

Jeg kender forholdene i København; det politiske system, lovgivningen og myndighederne og har en række gode samarbejdspartnere, som jeg trækker på i mit virke.

Jeg henvender mig primært til kunder i København, men tager også ud til kunder i Storkøbenhavn. Supervisionen foregår ude i din organisation. Du skal altså ikke rejse for at finde mig, for jeg kommer ud til dig i hele København.

Hvis du gerne vil møde mig og høre mere, så send mig en mail, på rikkeposborg@gmail.com eller ring på mobil: 50 56 66 05.

Jeg tilbyder:

 

 

Læs resten

Mentor

Posborg Supervision tilbyder supervision af dig som mentor. Det kan for eksempel være med en baggrund som lærer, håndværker eller politibetjent – på erhvervsskoler eller i jobcentre.

Brænd ikke ud som mentor

En mentor møder blandt andre unge og elever, som har store faglige og personlige udfordringer i deres liv og som søger mentorens hjælp til at få bedre styr på udfordringerne:

 • Hvordan kan man blive ved med at brænde for at støtte de unge uden selv at brænde ud?
 • Hvad stiller jeg op med det ansvar jeg føler, for at det går den unge godt?
 • Det kan også være, at du arbejder som mentor i andre sammenhænge; med arbejdsløse, indvandrere eller udsatte mennesker.

Få hjælp til udfordringer som mentor

Uanset hvem, du sidder over for som mentor, vil spørgsmålene dukke op, både når du er på arbejde som mentor og når du har fri. Det er spørgsmål, som kan fylde i din hverdag og som du på forskellig måde søger at slippe eller løse.

Det er en god ide at forholde dig til disse udfordringer og det kan ske i supervision.

Hos Posborg Supervision får du mulighed for i en åben og undersøgende samtale, at få set nærmere på disse spørgsmål og undersøge, hvad der kan være relevant for dig at gøre.

Læs mere om Rikke Posborg.

Jeg tilbyder:

 

 

 

Jeg tilbyder

Rikke Posborg Supervision tilbyder fagpersonlig supervision og sparring til frivillige og ansatte i frivillige, sociale og professionelle organisationer – individuelt eller i mindre grupper.

Rikke Posborg Supervision tilbyder med andre ord supervision og fagpersonlig sparring til alle, som forventes at være relationseksperter og som gerne vil arbejde med at udvikle og træne sine relationskompetencer.

Jeg tilbyder: